Facebook
Instagram

Pinokkio

15,21,22,23,28,29 februari / 1,6,7,8,13,14 Maart 2020

Pinokkio, wie kent hem niet? De houten pop, die graag een echte jongen wil worden en tijdens zijn zoektocht naar een goed leven
de meest wonderlijke figuren en verleidingen tegenkomt. Natuurlijk komen in deze spannende voorstelling de beroemde personages
voorbij: de naïeve Pinokkio zelf, die steeds maar weer moeite heeft de juiste weg te kiezen. Zijn creatieve vader Gepetto, de lieve
blauwe fee, al is zij wat meer gestrest dan we van haar gewend zijn… En niet te vergeten: de vos & de kat, even sluw als altijd,
een bijzondere rechter met zijn o-zo-drukke klerk, de pestende jongens en een spreekstalmeester, die zijn handen vol heeft aan het
goed verlopen van de hele voorstelling.

Auteur: Ko van den Bosch